Gezond denken

De komende jaren wil het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) wetenschappelijk onderzoek doen naar ‘Gezond denken’.

Het uiteindelijke doel van het project is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de gezondheid en vitaliteit van grote groepen Nederlanders.

De mentale kant van vitaliteit
Vitaliteit is een actueel onderwerp. Meestal gaan discussies over de fysieke en omgevingsgerichte kanten van vitaliteit. Denk aan de onrust rond thuishulp en ouderenzorg. Of denk aan de hoge kosten van ons zorgstelsel. De mentale kant van vitaliteit komt zelden aan de orde. Hier willen wij verandering in brengen.

Onze hypothese
Het is aannemelijk dat er zoiets als gezond denken bestaat. Eerder wetenschappelijk onderzoek laat zien dat psychologische processen invloed hebben op iemands fysieke toestand. De meeste factoren waarvan is aangetoond dat zij iemands gezondheid bevorderen, zijn – met uitzondering de erfelijke achtergrond – mentaal te beïnvloeden.

Onze hypothese is dan ook:

Mensen kunnen hun gezondheid en vitaliteit bevorderen of ondermijnen door op een bepaalde manier te denken.

Opzet van het onderzoek

  1. Verband aantonen
    Het project onderzoekt eerst of er een duidelijke verband tussen denken en gezondheid kan worden aangetoond.
  2. Gezond denken specificeren
    Als dit verband kan worden aangetoond, vergaren we gedetailleerde kennis over de elementen en de structuur van gezond denken.
  3. Gezondheid bevorderen
    Als wij kunnen specificeren wat gezond denken inhoudt, maken wij de resultaten toegankelijk voor mensen die baat hebben bij een gezonde denkstijl. Wij propageren dee manier van  denken door middel van voorlichting en training.

Uw organisatie kan wellicht deelnemen aan dit project
Als uw organisatie zich bezighoudt met gezondheid, kunt u als projectpartner, sponsor of doelgroep-sponsor aan het project deelnemen.

Als uw organisatie geïnteresseerd is om partner te worden, neem dan contact op met Jaap Hollander.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *