Gezond.Denken

G

Gezond denken

Wij helpen mensen om zo te denken
dat ze gezond(er) worden

Daar produceren WIJ scans en apps voor

Wij combineren een wetenschappelijke basis met belevingsgerichte technieken

Ons ‘breinmedicijn’ heeft aantoonbaar effect
En alleen maar positieve bijwerkingen

 

Denken en vitaliteit
Wie wil er niet vitaal zijn? Al sinds de antieke oudheid is vitaliteit een wijdverbreid doel. Dus worden er miljarden uitgegeven aan zorg: medicatie, operaties, supplementen, diëten, fysiotherapie, fitness, wellness, noem maar op.

In de discussies over life style en over de kosten van de gezondheidszorg komt de mentale kant zelden aan de orde. Daar gaan wij verandering in brengen.

Onze redenatie
1. Wetenschappelijk onderzoek laat overtuigend zien dat psychologische processen invloed hebben op iemands fysieke gezondheid.
2. Neurofysiologisch is het duidelijk dat het brein de organen beïnvloedt.
3. Alle factoren waarvan is aangetoond dat zij de gezondheid bevorderen, zijn – met uitzondering uiteraard van de erfelijke factor – mentaal te beïnvloeden.
4. Er is een belangrijke gezondheidswinst te behalen door een gezonde denkstijl te definiëren en over te dragen.

Doe mee!
Jij kunt meedoen met het project gezond denken.

 • Je doet twee testen: een gezondheidstest en een MindSonar profiel.
 • Je ontvangt een lijst met tips over hoe je gezonder kunt denken (d.w.z. hoe je volgens ons door anders te gaan denken je fysieke gezondheid kunt verbeteren).
 • Wij nemen na ongeveer een maand contact met je op om te vragen hoe te gaat met de tips.
 • Dit is gratis, je betaalt a.h.w. met je gegevens.
 • Het duurt ongeveer een uur om de tests online te maken.
 • Als je de uitslag hebt ontvangen, worden je persoonsgegevens (voornaam en achternaam) gewist.
 • Er is momenteel (2018) plaats voor 50 personen. Komen we boven de 50 uit, dan word je op een wachtlijst geplaatst. Wij kunnen nog niet zeggen waaneer de wachtlijst aan de beurt is.

Inschrijven Project Gezond Denken

De drie vragen die wij willen beantwoorden

Met het project gezond denken willen wij drie vragen beantwoorden:

 1. Definitie gezond denken
  Wat is de definitie van gezond denken, uitgedrukt in a. denkstijl-elementen (metaprogramma’s) en b. waarden-categorieën (Graves drives)?
 2. Didactiek van het gezond denken
  Wat is de beste manier om mensen een gezonde(re) denkstijl aan te leren?
 3. Effect van het gezond denken
  Wat is het effect daarvan op hun fysieke gezondheid?

 


1. wat is een gezonde denkstijl?
2. hoe dragen we die over?
3. HOE GOED HELPT DAT?
Daar gaat dit project over

 

 

Positieve gezondheid en E-health
Ons project sluit aan bij twee ontwikkelingen: positieve gezondheid en e-health.

1. Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is een beweging die stelt dat gezondheid een wisselwerking is tussen 6 dimensies:

 1. Lichaamsfuncties
 2. Mentale functies en -beleving
 3. Spiritueel/existentiële toestand
 4. Kwaliteit van leven
 5. Sociaal maatschappelijke participatie
 6. Dagelijks functioneren

Het HTProject onderzoekt de wisselwerking tussen dimensie 1 (Lichaamsfuncties) en dimensies 2 en 3 (Mentale functies, beleving, spiritualiteit en zingeving).

2. E-health
E-health is het inzetten van ICT om gezondheid te bevorderen. In ons geval: het gebruik van scans en apps om mensen te trainen in gezond denken.

 

 

Het team
Het HTP team bestaat momenteel uit:

Jaap Hollander (Psycholoog, 1952)
Afgestudeerd in de klinische psychologie. Oprichter van het IEP te Nijmegen (Instituut voor Eclectische Psychologie, 13.000 mensen getraind) en grondlegger van MindSonar, een nieuw soort psychologische meting die denkstijlen en waarden meet (20.000 mensen geprofileerd). NLP-trainer. Trainer Provocatief Coachen. Heeft 11 boeken geschreven.

 

 

Sergei Versteeg (Innovatief entrepreneur, 1972)
Na de Hoge Hotelschool Maastricht een eigen kunstgalerie gestart in de Franse Bourgogne, daarna een property management bedrijf opgezet in de Provence en later in Nederland ook altijd op zoek naar innovatieve uitdagingen met meerdere ondernemingen in o.a.  wijnhandel en projectontwikkeling. Momenteel eigenaar en oprichter van Moeve, begeleiding in organisaties, ontwikkeling e-coaching. NLP Masterpractioner, MindSonar Professional. Actief in ehealth en mhealth start-ups.

 

 

Contact